Cuộc sống của bạn chỉ thật sự có ý nghĩa, khi bạn giúp đỡ một ai đó mà không cần nhận lại.
 

Cuộc sống vốn bon chen, “có đi có lại” vốn không sai, nhưng sự rộng lượng là điều quan trọng nhất để làm nên hạnh phúc và sự giàu có của bạn. Nghĩ đơn giản một chút, cho đi lòng tốt một cách thật vô tư, cuộc đời bạn sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

cho di moi co the nhan lai

Mọi mất mát trong đời, sẽ được ông trời bù đắp dưới một hình thức nào đó. Sau mỗi tổn thương, ta sẽ học được cách trân trọng. Mất mát là dịp để ta trưởng thành thật sự. Khoảnh khắc cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Nhiệm vụ của chúng ta chínhlà đi tìm chúng.

St