Cô đơn không có nghĩa là không có ai bên cạnh mà là sống bên cạnh một người mà không ai hiểu mình, đó mới là CÔ ĐƠN, là nỗi đau.

Người cô đơn rất yếu đuối tinh thần và hay nghĩ tiêu cực vì họ đang thiếu thốn tình thương, thiếu sự đồng cảm từ người thân.

Nếu biết người thân mình đang cô đơn, bạn sẽ giúp họ như thế nào?

———-

Trích bài giảng: Nỗi Lòng Biết Tỏ Cùng Ai?
http://phatphapungdung.com/noi-long-biet-to-cung-ai-thay-thich-phuoc-tien-23129.html