Bạn muốn trưng bày những bức tượng Phật, Bồ-tát (dạng tượng trưng bày, không phải tượng thờ) trong phòng khách để hàng ngày chiêm ngưỡng và học theo hạnh nguyện của Ngài, đồng thời cũng để trang trí nhưng lại sợ không được trang nghiêm, cung kính?

Nghe trích đoạn của Thầy để cùng nhau tìm hiểu xem ngoài việc thờ phụng, chúng ta có được trưng bày tượng Phật, Bồ tát để chiêm ngưỡng không nhé!

Bài liên quan