Từ bi có được khi nào?
Chúng ta cùng nghe Sư Phụ chia sẻ nhé!
*** *** ***

Trích trong bài giảng: Chứng đạo ca – Phần 3

Bài liên quan