Hình tượng Phật ở các nước có thể khác nhau, nhưng đều có điểm chung: thứ nhất là tượng Phật sẽ ngồi trên tòa sen hoặc tòa kim cương; thứ hai là tượng Phật sẽ được tạc ở tư thế trang nghiêm (nếu tượng ngồi sẽ tạc theo tư thế Đức Phật ngồi tọa thiền hoặc ngồi trên hội Linh Sơn thuyết pháp, nếu tượng nằm sẽ tạc theo tư thế Đức Phật nhập Niết Bàn hoặc tượng đứng); thứ ba là khuôn mặt của Đức Phật sẽ toát lên được niềm hỷ lạc. Bởi chúng sinh khi nhìn vào tượng Phật dù của nước nào đi chăng nữa đều “nhất thiết khổ nạn giai tiêu diệt”, nhìn vào Phật để thấy an lạc hạnh phúc, bớt đi khổ đau, học được chân lý giác ngộ giải thoát.

Trích trong bài giảng: Ý Nghĩa Thờ Cúng Và Lễ Phật

Bài liên quan