Cái “ngã” không thật có, chẳng qua vì chúng ta luôn hình dung, cột trói bản thân vào những thứ giả tạm và biến bản thân trở thành nô lệ của những ý niệm đó…. Trạng thái, cảm xúc của chúng ta sẽ thay đổi khi ý niệm và suy nghĩ của chúng ta thay đổi…

Trích trong bài giảng: Ta Là Ai?