Lâu nay, chúng ta thường nghĩ chùa là nơi chỉ dành cho những người lương thiện. Nhưng không hẳn như thế!

Những người lương thiện có mặt đã đành, nhưng Chùa còn là nơi để đón những người đã lỡ gây tạo ra ác nghiệp, những người đã và đang đau khổ trong cuộc đời, cần một chỗ nương tựa để xây dựng lại cuộc đời của mình tốt hơn.