Phần lớn chúng ta đều nghĩ rằng phải cúng phẩm đắt tiền mới được nhiều công đức. Thật ra công đức không đến từ giá trị của phẩm vật cúng dường mà đến từ giá trị của tâm người cúng dường.

Trích trong bài giảng: Ý Nghĩa Thờ Cúng Và Lễ Phật

Bài liên quan