Đa phần khi chưa nghiên cứu Phật giáo, hoạt động nào được làm trong chùa thì chúng ta đều cho rằng đó là đạo Phật.

Trong Tam Tạng Kinh Điển, chưa bao giờ Phật pháp đề cập đến ngày giờ, sao hạn, xin xăm, bói quẻ…v.v…

Nhưng tại sao, đa phần các chùa Việt Nam lại hay thực hiện những điều này?

Bài liên quan