Người phương Tây có câu: “Every saint has a past, every sinner has a future” để nói rằng mỗi Thánh nhân đều có một quá khứ, còn mỗi kẻ tội đồ đều có một tương lai. Đừng dằn vặt về những gì đã qua trong quá khứ vì nó không thể thay đổi. Nhưng tội đồ nào cũng có thể trở thành Thánh nhân nếu biết phản bổn quy chân, không ngừng tu dưỡng bản thân mình trở nên tốt đẹp cao cả. Bạn không thể thay đổi quá khứ nhưng bạn có thể kiến tạo tương lai. Học cách tha thứ cho chính mình và cho người khác, bởi vì ai cũng cần có cơ hội để trở nên tốt đẹp hơn chính mình của ngày hôm qua.

Trích trong bài giảng: Làm lại cuộc đời

Bài liên quan