Tại sao khi mất lại phải dằn chuối lên bụng người chết?
Tại sao phải thắp đèn ngày đêm gần cạnh quan tài? Mời cả nhà cùng tìm hiểu.

Trích trong bài giảng: Phật Pháp Vấn Đáp 01 

Bài liên quan