Có câu:
” Đạo đức có thể bù đắp cho sự thiếu hụt về trí tuệ, nhưng trí tuệ mãi mãi không thể bù đắp cho sự thiếu hụt về đạo đức”.

Đạo đức là phẩm chất cơ bản nhất của con người, cũng là nhân cách của một người.

dao duc

Một người dù ưu tú đến đâu nhưng nhân cách có vấn đề, cũng sẽ mất đi niềm tin và sự ủng hộ củsa người khác.

Trên phương diện việc làm, những hành vi mất nhân cách sẽ càng đáng sợ , bởi nó vì cái lợi nhỏ trước mắt mà phá bỏ nguyên tắc, điều này chắc chắn sẽ hủy hoại tiền đồ của bạn.

Sỡ dĩ người ta thành công, vì trong sự nghiệp cần phải dựa vào năng lực và chân thành của bản thân, mất thứ gì cũng không bằng mất nhân phẩm.
-st-