Rất nhiều người đặt câu hỏi tại sao hôm nay tệ nạn xã hội nhiều như thế? Những điều vô cảm, bất hiếu mẹ cha, cướp của giết người không gớm tay, bạo lực, hiếp dâm xảy ra lan tràn hàng ngày trên các mặt báo? Dường như đa phần mọi người đều mơ hồ nhận ra rằng, mọi diễn biến phức tạp chính là một hệ quả tất yếu về thiếu trách nhiệm dạy dỗ con cái trong gia đình, lỗ hổng của một nền giáo dục có tài vô đức của một hay nhiều thế hệ trước, là vấn nạn chung của toàn xã hội. Không biết do vô tình hay cố ý mà học đường lại quên đi hai chữ đạo đức trong việc giáo dục hoặc nói cho có lệ, thậm chí không có người muốn dạy môn này chỉ vì quá phân vân về lợi ích cá nhân.

Trích trong bài giảng: Đánh thức lương tâm 

Bài liên quan