Đạo Phật sinh ra từ cuộc đời, được nuôi dưỡng bởi cuộc đời và đang tồn tại vì cuộc đời..

Mời cả nhà cùng lắng nghe chia sẻ của Sư Phụ.

Trích từ bài giảng: Làm sao ứng dụng đạo Phật trong cuộc sống thế tục?

Bài liên quan