Vọng tưởng là một chướng ngại lớn cho việc tu tập, nó tùy duyên, tùy cảnh, tùy tập khí mà hiện khởi. Càng cố tâm đè nén, loại trừ, đối trị thì chúng lại càng phát khởi. Vậy làm sao để có thể dứt trừ được vọng tưởng? Mời cả nhà cùng lắng gnhe chia sẻ của Sư Phụ. 

Trích trong bài giảng: Làm bạn với ma

Bài liên quan