Bạn có đang cảm thấy cuộc sống của mình quá nặng nề? Nếu bạn đang gánh cả trọng lượng của thế giới trên vai, thì đã đến lúc bạn phải giảm bớt chúng đi để tâm trí được nhẹ nhàng hơn.

Trích trong bài giảng: Kinh Bách Dụ – Câu Chuyện 4 – Giả Chết Dối Chồng