Pháp thoại thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018: Kinh Bách Dụ Câu Chuyện 4 – Giả Chết Dối Chồng. Thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân (H. Bình Chánh – HCM), ngày 14-05-2018

video

Download MP3

Bài liên quan