Bài pháp thoại Điều Gì Làm Chúng Ta Dễ Bị Tổn Phước do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 100 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 24-02-2019

Download MP3

Điều Gì Làm Chúng Ta Dễ Bị Tổn Phước (KT 100) – Thích Phước Tiến
4.5 (89.17%) 24 votes