Là một người Phật tử, chúng ta hiểu là không nên kinh doanh các sản phẩm liên quan đến sát thịt động vật vì như thế sẽ gián tiếp mắc phải tội sát sanh.

Tuy nhiên, nếu người thân trong gia đình, họ không phải là Phật tử và đang làm nghề bán thịt, thì chúng ta sẽ khuyên họ từ bỏ bằng cách nào cho khéo léo và có hiệu quả?

Trong trích đoạn dưới đây, Thầy sẽ hướng dẫn cho bạn!

Bài liên quan