Cha ông ta có câu: “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”.
 
Theo luật nhân quả thì ai làm người nấy chịu: cha làm tội, con không thể thay thế được; con làm tội, cha không thể thay thế được. Vậy tại sao thấy có những việc: cha làm con phải chịu liên can, con làm cha phải chịu ảnh hưởng? Đó là vì sao?
 
Vậy “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, liệu điều này có đúng hay không, chúng ta cùng tìm hiểu nhé!