Đôi khi…
 

Do đi quá xa mà quên mất bước chân đầu tiên.
Do nhìn quá rõ mà không thấy được điều gì nữa.
Do suy nghĩ quá nhiều mà quên mất bản thân…

Cuộc sống như tấm gương.
Khi trong tâm có, sẽ có.
Khi trong tâm không có, sẽ an.
Khi trong tâm không còn bất kỳ điều gì, sẽ ngộ…

doi khi

St