“Chớ để tuổi già mới tu đạo Mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh” Chúng ta không ai biết trước được mình sẽ sống được bao lâu trên cược đời này? Cũng không biết được mình sẽ ra đi bằng cách nào và lý do nào? Thời gian không chờ đợi ai cả, trong nháy mắt thì sinh mạng mình đã kết thúc rồi.

Trích trong bài giảng: Tác Phẩm Cuộc Đời