Đau khổ khiến người ta kiên cường hơn, Nước mắt khiến người ta dũng cảm hơn.
Trái tim tan nát khiên người ta biết nhìn xa trông rộng hơn.
Vì vậy hãy cảm ơn những gì đã qua, nó đã giúp bạn có một tương lai tươi đẹp hơn.

Trích trong bài giảng: Tác Phẩm Cuộc Đời