Không một ai có thể hoàn toàn sống mà không cần đến tiền bạc. Tiền và cuộc sống luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau. Đồng tiền tưởng như vô tri nhưng lại vừa như thiên thần, lại vừa như một con ác quỷ tàn nhẫn có thể nắm quyền chi phối mọi quyết định của bạn

Trích trong bài giảng: Giàu Và Nghèo