Nếu ai cũng chỉ biết sống cho riêng mình thì giá trị xã hội sẽ bị đảo lộn. Khi ấy, sẽ không còn những nghĩa cử cao đẹp mà hằng ngày chúng ta vẫn thấy. Người nghèo chẳng còn được sẻ chia, những mảnh đời khó khăn sẽ chẳng còn nhận được sự giúp đỡ. Chúng ta hãy mở lòng mình, sống cho người khác một chút, bởi: sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. Trao đi yêu thương để nhận lại hạnh phúc.

Trích trong bài giảng: Bạn không thể sống một mình