Khi được hỏi: “Tội lỗi lớn nhất mà chúng ta gây ra trên đời là gì?”. Câu trả lời rằng: “Tội lỗi lớn nhất là nghĩ rằng bạn có thời gian”. Thời gian là miễn phí nhưng vô giá! Và một khi nó mất đi, bạn sẽ không bao giờ lấy lại được.

Trích trong bài giảng: Ở Đời Vui Đạo

Bài liên quan