Khi bạn sống quá dễ dãi với bản thân mình, cuộc đời sẽ mang đến cho bạn nhiều gánh nặng, không sớm thì muộn. Ngược lại, nếu biết sống nghiêm túc với bản thân mình, cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn.

Trích trong bài giảng: Xét Kỹ Hậu Quả Trước Khi Làm 

Bài liên quan