Đồng cảm với người yếu hơn mình là một loại đức hạnh, một loại cảnh giới, một loại hài hòa. Một người tâm lý khỏe mạnh thì mới có một thân thể khỏe mạnh!

dung uc hiep nguoi yeu hon minh

Người có một phần độ lượng, thì sẽ có nhiều thêm một phần khí chất; người có nhiều thêm một phần khí chất thì sẽ có nhiều thêm một phần nhân duyên; người có một phần nhân duyên, liền có thêm một phần sự nghiệp. Tích thiện thành đức, tu thân dưỡng tính.