Nóng giận dễ làm tổn thương thân thể, tổn thương tình cảm. Người với người từ lúc sinh ra đến lúc chết đi đều là bình đẳng, đến thế gian trong tiếng khóc, ra đi cũng là trong tiếng khóc.

dung vo co nong gian

Ngàn vạn lần cần chú ý, lùi một bước biển rộng trời cao, nhẫn một chuyện gió êm sóng lặng.
(st)