Cuộc đời dẫu nhiều phong ba, bão tố nhưng giống như những cơn cuồng phong dù có dữ dội đến đâu thì ngày mai nắng lên rồi, mưa cũng sẽ trở thành quá khứ. Biết cách đối diện, biết cách chuyển hóa, chúng ta sẽ vượt qua chúng một cách bình thản.

Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ dưới đây

Trích trong bài giảng: Đừng Là Ly Nước Tràn

Bài liên quan