“Giữ sự nóng giận trong người giống như tự uống thuốc độc và hy vọng người khác phải chết”

Trích trong bài giảng: Chăm Sóc Cơn Giận