Trong cuộc sống có người sinh ra trong gia đình giàu, có người sinh ra trong gia đình nghèo. Có người được ăn học đầy đủ thì trở nên giàu, có người tuy ăn học đầy đủ nhưng vẫn nghèo. Có người cật lực làm ăn nhưng vẫn nghèo, cũng có người ăn chơi trác táng nhưng vẫn cứ giàu…v.v…

Vậy thì giàu nghèo do đâu?
Giàu nghèo do đời sống đạo đức của từng người. Cuộc sống con người từng khắc đều bị ảnh hưởng bởi từng hành động, lời nói và ý nghĩ hằng ngày.

Chính từng hành động, lời nói và ý nghĩ là nhân tạo ra quả trong tương lai. Ai gieo nhân thiện thì sẽ gặt quả thiện, ai tạo nhân ác thì sẽ gặt quả ác.

Trên đời này không có gì là tự nhiên cả, không thể tự nhiên giàu có, tự nhiên nghèo, tự nhiên bị tai nạn, tự nhiên bị bệnh, tự nhiên bị chết, tự nhiên có người giúp đỡ, tự nhiên gặp may mắn, tự nhiên hết bệnh, tự nhiên sống lại, v.v…

Người nắm rõ quy luật nhân quả thì người đó sẽ làm chủ cuộc sống của mình. Chỉ cần nắm vững quy luật nhân quả, biết rõ nhân gì cho ra quả gì thì giàu, nghèo, vui, khổ đều nằm trong bàn tay con người.