Chẳng có một con đường nào là bằng phẳng, chẳng có thế giới nào toàn niềm hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đến khi ta biết trân trọng những gì mình đang có.

Trích trong bài giảng: Hạnh Phúc Tìm Ở Đâu?