Phước đức từ việc cúng dường, không hẳn cúng càng nhiều phước càng lớn, mà phước báu lớn hay nhỏ phụ thuộc vào tâm của người cúng.

Câu chuyện đầy cảm động về một bà lão nghèo chăm sóc cha bệnh nặng, vì muốn tạo phước cho cha nhưng không có tiền cúng dường nên đã cố gắng mót lúa, rồi tự tay tách thành từng hạt gạo mấy tháng trời để mang cúng dường chùa, sẽ cho ta hiểu hơn về giá trị của vật cúng dường từ tâm, nó lớn đến dường nào!

————

Bài giảng được trích từ: Của Ít Lòng Nhiều
http://phatphapungdung.com/cua-it-long-nhieu-thay-thich-phuoc-tien-24205.html

Bài liên quan