Trong cuộc sống, rất nhiều người thường oán trách, than phiền rằng ông trời bất công, rằng bản thân họ không được may mắn. Thậm chí sau một thời gian dài như vậy, người ta còn mất niềm tin vào cuộc sống và trở thành một loại tâm bệnh. Nhưng họ lại không biết rằng, hết thảy đều là do tâm thái của mình chiêu mời mà đến. Cuộc đời là cuộc đời của bản thân mình, sống như thế nào kỳ thực xét cho cùng cũng là do tự mình định đoạt. Không ai ngăn cản được một người vui vẻ, thoải mái, cũng không ai ngăn cản được một người tự do tự tại, càng không có ai hạn chế được niềm hạnh phúc của một người.

Mời quý vị cùng lắng nghe trích đoạn dưới đây.

Trích trong bài giảng: Mọi Việc Rồi Cũng Qua