Bài giảng thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018: Hãy Sống Như Người. Giảng tại chùa Xá Lợi (Quận 3 – HCM), nhân đại lễ Vu Lan 2018

Download MP3

Hãy Sống Như Người – Thích Phước Tiến
4.5 (89.57%) 23 votes