Sống mà biết tha thứ biết xả bỏ những lầm lỗi cho nhau, thì sẽ không có xảy ra hận thù, đố kỵ, hiềm khích gây đau khổ cho nhau,

Khổ nỗi, chúng ta không làm được như thế, nên cứ mãi ngụp lặn trong vui buồn mừng giận thương ghét tham lam, sân hận, mờ mê rồi gây khổ cho mọi người và cho chính bản thân mình.

hay tap cach song tot

Vì thế Phật dạy, chúng ta hãy luôn luôn sống tỉnh thức.
Bên trong thì tinh cần nỗ lực, thắp sáng thân tâm, trau dồi trí tuệ.
Bên ngoài thì không bon chen danh lợi, không tranh hơn thua với ai, sống hòa ái, tập ban rãi tình thương, đem đức độ làm nền tảng.

Sống chân thật không lừa dối, sống lợi ích cho người khác, đừng vì dục vọng cá nhân mà gạt gẫm người khác sẽ tự làm phước của mình tổn giảm, còn thêm ảnh hưởng lâu dài về sau.

Phước từ tâm sanh. Họa từ tâm sanh. Tâm là quan trọng là chủ dẫn dắt ta vào con đường hạnh phúc hay đau khổ.

Nuôi dưỡng tâm ý hướng về con dường hiền thiện là một nghệ thuật sống. Nếu chuyên tâm thì có thể vào được, Còn như không chuyên tâm thì rất khó.

Mong rằng ai cũng có nghệ thuật khéo hướng thiện cho mình.

-st-