“BIẾT ĐỦ”, có nghĩa là giảm bớt tâm tham và biết thế nào là đủ. Biết đủ không có nghĩa là an phận thủ thường, chấp nhận số phận mà không có ý thức cầu tiến, không muốn phấn đấu.

“BIẾT ĐỦ” ở đây có nghĩa là: khi không còn khả năng để vươn lên nữa, thì hãy bằng lòng với kết quả đó. Đừng phẫn uất, đừng đố kỵ, đừng thủ đoạn, đừng mưu mô…Hãy hoan hỷ với bất cứ kết quả nào mà chúng ta nhận được sau khi đã vận dụng hết khả năng và trí tuệ của mình để thực hiện, đã nỗ lực hết sức mình.

Bài liên quan