Là người con Phật, ai ai cũng từng nghe qua hai chữ “vô ngã”, nhưng để hiểu đúng về 2 từ này thì chúng ta cùng nghe chia sẻ dưới đây của Thầy nhé!

Bài liên quan