Hiểu rõ về Phật pháp giúp chúng ta có một niềm tin vững chắc để vượt qua những thử thách và sự khó khăn trong cuộc sống này, ngược lại nếu hiểu sai lệch sẽ khiến chúng ta dễ thoái tâm khi tu học. Liệu bạn có chắc chắn rằng sự hiểu biết hay niềm tin của mình đã đúng hay trọn vẹn khi bủa vây là muôn vàng những cám dỗ, thị phi.

Trích trong bài giảng: Vì Sao Niềm Tin Chánh Pháp Dễ Bị Lung Lay?

Bài liên quan