Cái giận làm cho mù quáng.
Nó dẫn ta đi qua những bực bội oán hờn.
Nó làm hại bản thân và xáo trộn tân hồn.

ke thu cua ta la ai

Một lời nói cay độc giống như mũi tên bắn đi không bao giờ quay lại dù sau đó ta có đưa ra ngàn lời xin lỗi.

Cái giận chính là kẻ thù nguy hiểm của bản thân.
Nó dẫn dắt ta chẳng khác nào đi vào hang sâu càng đi càng tối.

-st-