Hôn nhân khác tôn giáo ở những mối quan hệ cụ thể, ở những con người cụ thể, sẽ có những chiều hướng ứng xử khác nhau, và không ai khác, chính họ là người quyết định hạnh phúc của mình. Nếu có một thứ quyền năng hay giáo luật ép họ phải xóa bỏ niềm tin tôn giáo của người khác, thì chắc chắn không phải là giá trị đích thực của một tôn giáo.

Có thể nói, thiếu tôn trọng niềm tin của nhau, không điều hòa được mâu thuẫn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đổ vỡ hôn nhân chứ không chỉ vì lý do khác đạo. Các chức sắc tôn giáo nên dạy tình yêu thương, lòng vị tha độ lượng nhiều hơn cho tín đồ của mình, thay vì tuyên truyền một thành kiến, định kiến sai lầm trong hôn nhân khác đạo.

Một người sẵn sàng hy sinh tình yêu nếu không buộc được người yêu theo đạo của mình, thì không thể đem lại hạnh phúc thực sự cho người bạn đời. Tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng mình, đem sự tôn trọng đi thì sẽ nhận lại sự tôn trọng, đó là một bài học nhân quả muôn đời.

Bài liên quan