Trang Chủ Danh mục Khóa Tu An Lạc Tường Vân

Danh mục: Khóa Tu An Lạc Tường Vân

Tổng hợp tất cả bài pháp âm, pháp thoại trong khóa tu một ngày an lạc tại Tu Viện Tường Vân do nhiều vị giảng sư thuyết giảng: Thích Trí Quảng, Thích Giác Hạnh, Thích Phước Tiến, Thích Thiện Thuận, Thích Thiện Xuân, Thích Trí Huệ, Thích Nhật Từ… Cập nhật thường xuyên.


ich ky kt108 thich nu huong nhu

Ích Kỷ (KT108) – Thích Nữ Hương Nhũ

Bài pháp thoại "Ích Kỷ" do Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 108 tại Tu Viện Tường Vân, ngày...
ta la ai kt107 thay thich phuoc

Ta Là Ai (KT107) – Thầy Thích Phước Tiến 2019

Bài pháp thoại Ta Là Ai do Thầy Thích Phước Tiến giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 107 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 01-09-2019 http://youtu.be/6Y1XonkaJRA Download...
thuc-pham-khong-ten-kt107-thich

Thực Phẩm Không Tên (KT107) – Thích Quảng Thiện

Bài pháp thoại Thực Phẩm Không Tên do Thầy Thích Quảng Thiện giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 107 tại Tu Viện Tường Vân, ngày...
duc-hieu-thao-doi-voi-cha-me-qua

Đức hiếu thảo đối với Cha Mẹ qua lời Phật dạy (KT106) – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại Đức hiếu thảo đối với Cha Mẹ qua lời Phật dạy do TT Thích Thiện Thuận giảng trong khóa tu MNAL lần 106 tại Tu Viện Tường...
than-khoe-tam-an-kt105-thich-tue

Thân khỏe tâm an (KT105) – Thích Tuệ Hải

Bài pháp thoại Thân khỏe tâm an do Thầy Thích Tuệ Hải giảng trong khóa tu MNAL lần 105 tại Tu Viện tường Vân, ngày 07-07-2019
lam-sao-biet-minh-tu-chung-kt104

Làm sao biết mình tu chứng (KT104) – Thích Trí Huệ

Pháp thoại Làm Sao Biết Mình Tu Chứng do Thầy Thích Trí Huệ giảng trong khóa tu MNAL lần thứ 104 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 09-06-2019
net-dep-cua-nguoi-tu-kt104-thich

Nét đẹp của người tu (KT104) – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại Nét Đẹp Của Người Tu do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng trong khóa tu MNAL lần thứ 104 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 09-06-2019
Làm Sao Sống An Lạc (KT103) - Thích Giác Tín

Làm Sao Sống An Lạc (KT103) – Thích Giác Tín

Giảng trong khóa tu MNAL lần thứ 103 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 04-05-2019
Khó Chịu Hay Chịu Khó (KT102) - TT Thích Bửu Chánh mới nhất 2019

Khó Chịu Hay Chịu Khó (KT102) – Thích Bửu Chánh

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 102 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 14-04-2019
Nghiệp (KT102) - Thượng Tọa Thích Thiện Hạnh

Nghiệp (KT102) – Thích Thiện Hạnh

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 102 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 14-04-2019
Truyền Thuyết Bồ Tát Quán Thế Âm (KT101) - ĐĐ Thích Trí Minh 2019

Truyền Thuyết Bồ Tát Quán Thế Âm (KT101) – Thích Trí Minh

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 101 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 24-03-2019
Học Hạnh Quán Âm (Kt101) - TT Thích Nhật Hỷ 2019

Học Hạnh Quán Âm (Kt101) – Thích Nhật Hỷ

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 101 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 24-03-2019
Điều Gì Làm Chúng Ta Dễ Bị Tổn Phước

Điều Gì Làm Chúng Ta Dễ Bị Tổn Phước (KT 100) – Thích Phước Tiến

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 100 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 24-02-2019
Lời Khai Thị Đầu Năm Kỷ Hợi (KT 100) - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2019

Lời Khai Thị Đầu Năm Kỷ Hợi (KT 100) – Thích Trí Quảng

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 100 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 24-02-2019
Lễ Tổng Kết Khóa Tu MNAL năm 2018 tại Tu Viện Tường Vân

Lễ Tổng Kết Khóa Tu MNAL năm 2018 tại Tu Viện Tường Vân

Chương trình Lễ Tổng Kết Khóa Tu MNAL năm 2018 (Khóa tu một ngày an lạc lần 99) được tổ chức tại Tu Viện Tường Vân, ngày 06-01-2019http://youtu.be/PPz3LGxw8Zk
Chỉ Vì Một Chữ Tham (KT99) - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2019

Chỉ Vì Một Chữ Tham (KT99) – Thích Phước Tiến

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 99 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 06-01-2019

Bài mới