27 C
Ho Chi Minh
Friday, 20 April, 2018
Danh mục Khóa Tu An Lạc Tường Vân

Khóa Tu An Lạc Tường Vân

Tổng hợp tất cả bài pháp âm, pháp thoại trong khóa tu một ngày an lạc tại Tu Viện Tường Vân do nhiều vị giảng sư thuyết giảng: Thích Trí Quảng, Thích Giác Hạnh, Thích Phước Tiến, Thích Thiện Thuận, Thích Thiện Xuân, Thích Trí Huệ, Thích Nhật Từ… Cập nhật thường xuyên.


Nuôi Dưỡng Nụ Cười (KT88) - Thầy Thích Phước Tiến 2018 mới nhất

Nuôi Dưỡng Nụ Cười (KT88) – Thích Phước Tiến

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 88 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 11-03-2018
Giữ Tâm An Bình Trước Những Biến Động (KT87) - Thích Minh Niệm mới nhất 2018

Giữ Tâm An Bình Trước Những Biến Động (KT87) – Thích Minh Niệm

Giảng trong khóa tu Một Ngày An lạc lần 87 tại Tu viện Tường Vân, ngày 21-01-2018
Sự Kỳ Diệu Của Não Phải Phần 2 - Tĩnh Lặng Và An Lạc (KT86) - Thầy Thích Phước Tiến 2017

Sự Kỳ Diệu Của Não Phải Phần 2 – Tĩnh Lặng Và An Lạc (KT86) – Thích...

Giảng trong khóa tu một ngày an lạc lần 86 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 24-12-2017
Tu Là Trị Bệnh (KT86) - Thầy Thích Phước Nghiêm giảng năm 2017

Tu Là Trị Bệnh (KT86) – Thích Phước Nghiêm

Giảng trong khóa tu một ngày an lạc lần 86 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 24-12-2017
Còn Gặp Nhau Trong Đời

Còn Gặp Nhau Trong Đời (KT85) – Thích Thiện Thuận

Giảng trong khóa tu một ngày an lạc lần thứ 85 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 26-11-2017
Người Đi Ngang Đời Ta (KT85) - Thầy Thích Thiện Tuệ giảng 26-11-2017

Người Đi Ngang Đời Ta (KT85) – Thích Thiện Tuệ

Giảng trong khóa tu một ngày an lạc lần thứ 85 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 26-11-2017
Chuyển Hướng Tư Duy Để Giảm Đột Quỵ Và Ung Thư - Thích Phước Tiến

Sự Kỳ Diệu Của Não Phải Phần 1 – Giảm Đột Quỵ Và Ung Thư – Thích...

Giảng trong Khóa Tu Một Ngày An Lạc lần 84 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 05-11-2017
Những Điều Trọng Yếu Của Người Tu - Thích Minh Đạo

Những Điều Trọng Yếu Của Người Tu – Thích Minh Đạo

Giảng trong Khóa Tu Một Ngày An Lạc lần 84 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 05-11-2017
Sưởi Ấm Cho Nhau (KT83) - TT Thích Nguyên Hiền mới nhất 2017

Sưởi Ấm Cho Nhau (KT83) – Thích Nguyên Hiền

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 83 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 08-10-2017
Ăn Và Nói (KT83) - Thượng Tọa Thích Trí Chơn mới nhất 2017

Ăn Và Nói (KT83) – Thích Trí Chơn

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 83 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 08-10-2017
Nắng Chiều Nghiêng Bóng Vu Lan (KT82) - TT Thích Minh Thành 2017

Nắng Chiều Nghiêng Bóng Vu Lan (KT82) – Thích Minh Thành

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 82 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 10-09-2017
10 Hạnh Tạo Phước Lành (KT82) - TT Thích Nhật Từ mới nhất 2017

10 Hạnh Tạo Phước Lành (KT82) – Thích Nhật Từ

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 82 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 10-09-2017
Hành Trình Đi Vào Nội Tâm (KT81) - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Hành Trình Đi Vào Nội Tâm (KT81) – Thích Phước Tiến

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 81 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 13/08/2017
Nói Chuyện Với Người Muốn Tu (KT81) - Thầy Thích Bửu Chánh mới nhất 2017

Nói Chuyện Với Người Muốn Tu (KT81) – Thích Bửu Chánh

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 81 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 13/08/2017
Sân Khấu Cuộc Đời (KT80) - Thích Đồng Thành

Sân Khấu Cuộc Đời (KT80) – Thích Đồng Thành

Giảng trong khóa tu một ngày an lạc lần thứ 80 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 16/07/2017
Tu Từng Hành Vi Cử Chỉ Trong Cuộc Sống

Tu Từng Hành Vi Cử Chỉ Trong Cuộc Sống (KT80) – Thích Minh Từ

Giảng trong khóa tu một ngày an lạc lần thứ 80 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 16/07/2017

Tình Người (KT79) – Thích Trí Minh

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 79 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 10/06/2017
Ý Nghĩa Xuất Gia Gieo Duyên Một Ngày (KT79) - Thầy Thích Viên Trí 2017

Ý Nghĩa Xuất Gia Gieo Duyên Một Ngày (KT79) – Thích Viên Trí

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 79 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 10/06/2017
Thiền Là Gì ? - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Thiền Là Gì ? (KT78) – Thích Phước Tiến

Khóa tu Một Ngày An Lạc 78 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 21/05/2017