25 C
Ho Chi Minh
Wednesday, 26 July, 2017
Danh mục Khóa Tu An Lạc Tường Vân

Khóa Tu An Lạc Tường Vân

Tổng hợp tất cả bài pháp âm, pháp thoại trong khóa tu một ngày an lạc tại Tu Viện Tường Vân do nhiều vị giảng sư thuyết giảng: Thích Trí Quảng, Thích Giác Hạnh, Thích Phước Tiến, Thích Thiện Thuận, Thích Thiện Xuân, Thích Trí Huệ, Thích Nhật Từ… Cập nhật thường xuyên.


Tình Người (KT79) – Thích Trí Minh

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 79 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 10/06/2017
Ý Nghĩa Xuất Gia Gieo Duyên Một Ngày (KT79) - Thầy Thích Viên Trí 2017

Ý Nghĩa Xuất Gia Gieo Duyên Một Ngày (KT79) – Thích Viên Trí

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 79 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 10/06/2017
Thiền Là Gì ? - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Thiền Là Gì ? (KT78) – Thích Phước Tiến

Khóa tu Một Ngày An Lạc 78 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 21/05/2017
Tất Cả Pháp Là Phật Pháp - Hòa thượng Thích Minh Thiện

Tất Cả Pháp Là Phật Pháp (KT78) – Thích Minh Thiện

Pháp thoại Tất Cả Pháp Là Phật Pháp do hòa thượng Thích Minh Thiện thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần...
Tình Thầy Trò (KT77) - Thầy Thích Thiện Minh 2017

Tình Thầy Trò (KT77) – Thích Thiện Minh

Bài pháp thoại Tình Thầy Trò được thầy Thích Thiện Minh thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 77 tại...
Biết Nhận Diện Để An Lạc (KT77) - Thích Quảng Thiện

Biết Nhận Diện Để An Lạc (KT77) – Thích Quảng Thiện

Bài pháp thoại Biết Nhận Diện Để An Lạc được Thầy Thích Quảng Thiện thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần...
Phật Ở Đâu - Thầy Thích Tâm Đức mới nhất 2017

Phật Ở Đâu (KT76) – Thích Tâm Đức

Bài pháp thoại Phật Ở Đâu được thượng tọa Thích Tâm Đức thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 76...
Vén Màn Vô Minh Để Chơn Tâm Hiển Lộ - Thầy Thích Nhật Hỷ 2017

Vén Màn Vô Minh Để Chơn Tâm Hiển Lộ (KT76) – Thích Nhật Hỷ

Bài pháp thoại Vén Màn Vô Minh Để Chơn Tâm Hiển Lộ được thượng tọa Thích Nhật Hỷ thuyết giảng trong khóa tu Một...
Vượt Qua Bể Khổ - Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Vượt Qua Bể Khổ (KT75) – Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp mới nhất "Vượt Qua Bể Khổ" được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng trong khóa tu Một Ngày An...
Dùng Thiền Duyệt Và Pháp Hỷ Để Điều Tâm - Thích Trí Quảng 2017

Dùng Thiền Duyệt Và Pháp Hỷ Để Điều Tâm (KT75) – Thích Trí Quảng

Pháp thoại "Dùng Thiền Duyệt Và Pháp Hỷ Để Điều Tâm" do hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày...
Kẻ Thù Của Ta Là Ai (KT73) - Thích Phước Tiến 2016

Kẻ Thù Của Ta Là Ai (KT73) – Thích Phước Tiến

Bài giảng Kẻ Thù Của Ta Là Ai do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần...

Giảm Stress Để Sống Hạnh Phúc Hơn (KT73) – Thích Nhật Từ 2016

Bài pháp thoại Giảm Stress Để Sống Hạnh Phúc Hơn do thượng tọa Thích Nhật Từ thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An...
Lễ Ra Mắt Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân (KT72)

Lễ Ra Mắt Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân (KT72)

Quỹ từ thiện Tường Vân ra đời nhằm mục đích duy nhất là chia sẻ và hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh, những...

Chuyển Hóa Khổ Đau Bằng Chánh Niệm (KT72) – Thầy Thích Đồng Thành 2016

http://youtu.be/ixABAXes3Tw Chuyển Hóa Khổ Đau Bằng Chánh Niệm (KT72) - Thầy Thích Đồng Thành mới nhất 2016 Đại đức Thích Đồng Thành thuyết giảng trong khóa...
Biết Không Thật Liền Dứt Khổ Đau (KT71) - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Biết Không Thật Liền Dứt Khổ Đau (KT71) – Thích Phước Tiến 2016

Bài pháp thoại Biết Không Thật Liền Dứt Khổ Đau do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc...
Nhận Diện Và Chữa Lành Vết Thương Trong Tâm Hồn (KT71) - Thầy Thích Minh Niệm 2016

Nhận Diện Và Chữa Lành Vết Thương Trong Tâm Hồn (KT71) – Thầy Thích Minh Niệm 2016

http://youtu.be/WOWuGTVtlsQ Nhận Diện Và Chữa Lành Vết Thương Trong Tâm Hồn (KT71) - Thầy Thích Minh Niệm 2016 Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng...

Chánh Niệm Là Chìa Khóa Cho Mọi Thành Công (KT70) – Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại Chánh Niệm Là Chìa Khóa Cho Mọi Thành Công được đại đức Thích Phước Tiến giảng trong khóa tu Một Ngày...

Kinh Điển Đại Thừa Có Phải Phật Thuyết Không (KT70) – Thích Hạnh Bình

http://youtu.be/2ZQG-Hpv2dk Kinh Điển Đại Thừa Có Phải Phật Thuyết Không (KT70) - Thầy Thích Hạnh Bình Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận...
Cần Nhân Đạo Hơn Với Loài Cầm Thú (KT69) - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Cần Nhân Đạo Hơn Với Loài Cầm Thú (KT69) – Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại được Thầy Thích Phước Tiến giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 69 tại Tu Viện Tường Vân ngày...

Cảm Niệm Ân Nghĩa Sinh Thành (KT69) – Thích Viên Trí

http://youtu.be/2w4iBGNeVaA Cảm Niệm Ân Nghĩa Sinh Thành (KT69) - Thích Viên Trí Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại,...
Chuyển Nghiệp Dễ Hay Khó - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Chuyển Nghiệp Dễ Hay Khó (KT68) – Thích Phước Tiến 2016

Pháp âm Chuyển Nghiệp Dễ Hay Khó do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 24/07/2016 (21/06/Bính Thân) trong khóa tu Một Ngày An...
Hãy Lắng Nghe Lời Con Trẻ (KT68) - SC Thích Nữ Hương Nhũ 2016

Hãy Lắng Nghe Lời Con Trẻ (KT68) – Thích Nữ Hương Nhũ

http://youtu.be/mevMt04ZosI Hãy Lắng Nghe Lời Con Trẻ (KT68) - SC Thích Nữ Hương Nhũ 2016 Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những...
Quán Chiếu Hạnh Phúc English Subtitle (KT56) - Thầy Thích Phước Tiến

Quán Chiếu Hạnh Phúc KT56 (English Subtitle) Contemplating On Happiness – Thích Phước Tiến

http://youtu.be/g-WjnGa9ep8Quán Chiếu Hạnh Phúc English Subtitle (KT56) Contemplating On Happiness - Thầy Thích Phước Tiến Đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại: Tu...
Điểm Đến - Thầy Thích Thiện Xuân 2016 | Phật Pháp Ứng Dụng

Điểm Đến – Thích Thiện Xuân

http://youtu.be/HdR38OSIhYwĐiểm Đến - Thầy Thích Thiện Xuân 2016 Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan Quý vị hãy...
Giới Định Tuệ (KT67) - Thầy Thích Phước Tiến 2016 | Phật Pháp Ứng Dụng

Giới Định Tuệ (KT67) – Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại "Giới Định Tuệ" do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 19/06/2016 (15/05/Bính Thân) trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần...
Sự Thù Thắng Của Tam Bảo (KT14) - Thích Giác Hạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Sự Thù Thắng Của Tam Bảo (KT14) – Thích Giác Hạnh

http://youtu.be/8o_69ZqQEngNhững bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Giác Hạnh | Hòa Thượng Thích Giác Hạnh giảng http://bit.ly/thichgiachanh Đăng ký (Subscribe) kênh Phật...
Con Đường Vào Đạo (KT44) - Thầy Thích Minh Đạo | Phật Pháp Ứng Dụng

Con Đường Vào Đạo (KT44) – Thích Minh Đạo

http://youtu.be/JXoiR2JACekNhững bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Minh Đạo | Thượng Tọa Thích Minh Đạo giảng http://bit.ly/thichminhdao Đăng ký (Subscribe) kênh Phật...
Nhận Thức Chính Mình (KT25) - Thích Nguyên Hiền | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhận Thức Chính Mình (KT25) – Thích Nguyên Hiền

http://youtu.be/dAxIzOo7nsMNhững bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Nguyên Hiền | Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền giảng http://bit.ly/thichnguyenhien Đăng ký (Subscribe) kênh Phật...
Sự Vi Diệu Của Tâm Từ (KT53) - Thầy Thích Đồng Thành thuyết pháp | Phật Pháp Ứng Dụng

Sự Vi Diệu Của Tâm Từ (KT53) – Thích Đồng Thành

http://youtu.be/-LRfvko_9z0Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Đồng Thành | Đại Đức Thích Đồng Thành giảng http://bit.ly/thichdongthanh Đăng ký (Subscribe) kênh Phật...