Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải khoảng cách giữa cây và cây mà là nhánh cây cùng sinh trưởng trên cùng một gốc nhưng không thể nương tựa vào nhau trước những cơn gió.

Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ dưới đây.

Trích trong bài giảng: Đừng Là Ly Nước Tràn 

Bài liên quan