Lời khuyên của Thầy dành cho một cô bé 24 tuổi đang đối diện với 2 chứng bệnh: ung thư tụy và ung thư gan
—–

Trích: Báo ân Phật
http://phatphapungdung.com/bao-an-phat-thay-thich-phuoc-tien-23793.html