Bài thuyết pháp Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 1 Và 2 được Đại Đức giảng sư Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Hiền Như Thinh Thất năm 2016

 

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 1 Và 2 – Thích Thiện Xuân 2016
5 (100%) 1 vote