“Nếu đã làm việc lành, hãy nên tiếp làm mãi, nên vui làm việc lành. Hễ chứa lành nhất định thọ lạc”
Kinh Pháp Cú – PHẨM ÁC – Câu 118

Bài liên quan