“Già vẫn giữ giới là vui, thành tựu chánh tín là vui, đầy đủ trí tuệ là vui, không làm điều ác là vui”
Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú – Phẩm Voi Và Ái Dục (Câu 331 đến 341)