” Đêm rất dài với người mất ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt. Cũng thế, dòng luân hồi sẽ tiếp nối mãi với kẻ ngu si không minh đạt Chánh pháp.”

Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú – Phẩm Ngu Câu 60