Nhiều người khi làm ruộng, xới đất trồng rau… sợ vô tình giết hại côn trùng gây tội lỗi, mời cả nhà cùng tìm hiểu vấn đề này qua trích đoạn dưới đây.

Trích trong bài giảng: Phật Pháp Vấn Đáp 01

Bài liên quan